Produkty

produkty

Ponúkame špeciálne mono-špecifické protilátky dizajnované na WB, ELISA, IP aplikáciu pre základný výskum a IHC-P, IHC-Fr aplikáciu pre klinické patológie.

viac

Služby

sluzby

Jednou z našich hlavných činností je poskytovanie služieb v oblasti dizajnu a výroby protilátok na objednávku voči každému proteínu so známou aminokyselinovou sekvenciou, mutáciou vo vzťahu k nejakej chorobe alebo posttranslačnej modifikácii.

viac

Technológia

technologia

„In vitro klonovacia technológia" vyvinutá a vlastnená spoločnosťou DB Biotech umožňuje prípravu frakcie čistých imunoglobulínov odpovedajúcich produktu jediného klonu B lymfocytov.

viac