Protilátky pre Western blot, ELISA, IP a ICC

Filter produktov
Názov produktu Kód produktu Kategória Ostatné
A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z
     
Názov protilátky Kód produktu Typ protilátky
Anti-Akt1DB 126Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-Akt1 (pSer-473)DB 127Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-BAXDB 123Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-Bcl2DB 132Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-c-FOSDB 185Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-c-FOSDB 292Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-CTRP5DB 018Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-Erk 1,2DB 012Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-iNOSDB 003Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-METALLOTHIONEINDB 014Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-NEPHRINDB 017Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-NEPHRINDB 024Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-p53DB 002Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-PHOSPHO-Erk 1,2DB 013Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-PKC-ζDB 011Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-PRIONDB 033Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-TRYPSINDB 022Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-β-AktínDB 001Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet