Protilátky pre Western blot, ELISA, IP a ICC

Filter produktov
Názov produktu Kód produktu Kategória Ostatné
A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z
     
Názov protilátky Kód produktu Typ protilátky
Anti-Akt1DB 126Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-Akt1 (pSer-473)DB 127Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-Akt2DB 182Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-Akt2 (pSer478)DB 183Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-Akt3DB 184Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-BAXDB 123Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-Bcl2DB 132Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-CD56/NCAMDB 074Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-CD8DB 086Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-c-FOSDB 185Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-c-FOSDB 186Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-c-FOSDB 292Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-CREBDB 168Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-CTRP5DB 018Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-Cytokeratin 18DB 233Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-Cytokeratin 19DB 234Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-Erk 1,2DB 012Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-iNOSDB 003Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-METALLOTHIONEINDB 014Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-NEPHRINDB 017Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-NEPHRINDB 024Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-p38-α (MAPK14)DB 161Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-p38-β (MAPK11)DB 162Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-p38-γ(MAPK12) DB 163Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-p38-δ (MAPK13) DB 164Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-p53DB 002Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-p63/TP63DB 133Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-PHOSPHO-Erk 1,2DB 013Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-PKC-αDB 005Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-PKC-βIDB 006Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-PKC-βIIDB 007Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-PKC-γDB 008Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-PKC-δDB 009Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-PKC-εDB 010Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-PKC-ζDB 011Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-PRIONDB 033Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-PRIONDB 080Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-PRIONDB 081Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-S-100DB 232Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-TRYPSINDB 022Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-TRYPSINDB 023Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-TTF-1DB 088Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet
Anti-β-AktínDB 001Králičia klonálna protilátkaPre špecifikáciu aplikácie pozrite datasheet