Anti-Thyroglobulin

Králičia klonálna protilátka

Kód produktu:DB 259 Kategória:IHC-P
Dokumenty:Datasheet

Informácie pre predaj

Katalógové číslo Objem Poznámka
DB 259-0.1 100 μl
DB 259-0.2 200 μl
DB 259-0.5 500 μl
DB 259-1 1 ml
DB 259-RTU-7 7 ml
DB 259-RTU-15 15 ml

Technické informácie

Klon

E23-Y

Pufor

20 mM Tris-HCl, pH 8.0

Stabilizér

20 mg/ml BSA

Číslo proteínu

P01266

Prezervatív

0.05% NaN3

Špecificita

ľudský antigén

Imunogén

Peptid derivovaný z C-koncovej sekvencie ľudského thyroglobulínu. Protilátka rozpoznáva epitop umiestnený medzi Leu2745 – Lys2764.

Aplikácia

IHC-P, riedenie 1:100 - 1:200

Galéria

A B