Anti-Cadherin1 (E-cadherin, CD324)

Králičia klonálna protilátka

Kód produktu:DB 265 Kategória:IHC-P
Dokumenty:Datasheet

Informácie pre predaj

Katalógové číslo Objem Poznámka
DB 265-0.1 100 μl
DB 265-0.2 200 μl
DB 265-0.5 500 μl
DB 265-1 1 ml
DB 265-RTU-7 7 ml protilátka pripravená na použitie
DB 265-RTU-15 15 ml protilátka pripravená na použitie

Technické informácie

Klon

N20-D

Pufor

20 mM Tris-HCl, pH 8.0

Stabilizér

20 mg/ml BSA

Číslo proteínu

P12830

Prezervatív

0.05% NaN3

Špecificita

ľudský antigén

Imunogén

Peptid odvodený od C - terminálnej oblasti ľudského Cadherin1. Protilátka rozpoznáva epitop umiestnený medzi Glu 864 – Gly 879.

Aplikácia

IHC-P, riedenie 1:100 - 1:200

Galéria

obr--A obr--B