Spoločnosť DB Biotech sa stala novým členom organizácie GLOBSEC

GLOBSEC_ideas_shaping_the_world-(1).png
Spoločnosť DB Biotech sa stala členom globálnej organizácie GLOBSEC, ktorá sa zaoberá zlepšovaním bezpečnosti, prosperity a udržateľnosti projektov v Európe a vo svete.

V čoraz komplikovanejšom medzinárodnom trhu GLOBSEC pomáha lepšie porozumieť momentálnym trendom a spája lídrov rôznych sektorov na ceste za spoločnými cieľmi. Veríme, že aj naše členstvo v tejto organizácii povedie k novým príležitostiam a ku zlepšeniu spolupráce s inými príbuznými spoločnosťami.

V rámci členstva v GLOBSEC sme sa zúčastnili aj konferencie GLOBSEC 2021, konanej v Bratislave od 15. do 17. júna. V rámci konferencie sme boli jedným zo 4 účastníkov diskusie s názvom Inovácie v centrálnej a východnej Európe, v ktorej sa rozvádzala pripravenosť firiem na inovatívne a udržateľné produkty.

Výstupná správa: GLOBSEC 2021 Bratislava Forum