Anti-PAX8

Králičia klonálna protilátka

Kód produktu:DB 261 Kategória:WB, ELISA, IP, ICC
Dokumenty:Datasheet

Informácie pre predaj

Katalógové číslo Objem Poznámka
DB 261-0.05 50 μl
DB 261-0.1 100 μl

Technické informácie

Klon

C25-Q

Pufor

20 mM Tris-HCl, pH 8.0

Stabilizér

10 mg/ml BSA

Číslo proteínu

Q06710

Prezervatív

0.05% NaN3

Špecificita

Ľudský antigén, myšací antigén, potkaní antigén

Imunogén

Peptid derivovaný z ľudskej sekvencie PAX8 proteínu. Protilátka rozoznáva epitop medzi Ser209 – Ala227.

Aplikácia

Western blot, ELISA

Galéria

DB-261_v1a