Anti-c-FOS

Králičia klonálna protilátka

Kód produktu:DB 186 Kategória:WB, ELISA, IP, ICC
Dokumenty:Datasheet

Informácie pre predaj

Katalógové číslo Objem Poznámka
DB 186-0.05 50 μl
DB 186-0.1 100 μl

Technické informácie

Klon

A16-L

Pufor

20 mM Tris-HCl, pH 8.0

Stabilizér

10 mg/ml BSA

Číslo proteínu

Human: P01100; Mouse: P01101; Rat: P12841

Prezervatív

0.05% NaN3

Špecificita

Ľudský antigén, myšací antigén, potkaní antigén

Imunogén

Peptid derivovaný z C-koncovej sekvencie ľudského c- FOS. Protilátka rozoznáva epitop medzi His358 - Leu372.

Aplikácia

Western blot, Imunoprecipitácia, ELISA

Galéria

DB186