Anti-c-FOS

Králičia klonálna protilátka

Kód produktu:DB 292 Kategória:WB, ELISA, IP, ICC
Dokumenty:Datasheet

Informácie pre predaj

Katalógové číslo Objem Poznámka
DB 292-0.1 100 μl
DB 292-0.05 50 μl

Technické informácie

Klon

I24-V

Pufor

20 mM Tris-HCl, pH 8.0

Stabilizér

10 mg/ml BSA

Číslo proteínu

Human: P01100; Mouse: P01101; Rat: P12841

Prezervatív

0.05% NaN3

Špecificita

Ľudský antigén, myšací antigén, potkaní antigén

Imunogén

Peptid derivovaný z internej sekvencie ľudského c-FOS. Protilátka rozoznáva epitop medzi Leu197 – Leu210.

Aplikácia


Galéria

DB-292_v1a