Anti-SARS-CoV-2-Spike glycoprotein

Králičia klonálna protilátka

Kód produktu:DB 279 Kategória:IHC-P
Dokumenty:Datasheet

Informácie pre predaj

Katalógové číslo Objem Poznámka
DB 279-RTU-15 15 ml
DB 279-RTU-7 7 ml
DB 279-1 1 ml
DB 279-0.5 500 μl
DB 279-0.2 200 μl
DB 279-0.1 100 μl

Technické informácie

Klon

Q25-L

Pufor

20 mM Tris-HCl, pH 8.0

Stabilizér

20 mg/ml BSA

Číslo proteínu

P0DTC2

Prezervatív

0.05% NaN3

Špecificita

ľudský antigén

Imunogén

Peptid derivovaný z C-koncovej sekvencie SARS CoV2 spike glykoproteinu. Protilátka rozpoznáva epitop umiestnený medzi Leu1145 – His1159.

Aplikácia

IHC P, riedenie 1:100 - 1:200

Galéria

Pluca Placenta