Anti-p16

Myšacia monoklonálna protilátka

Kód produktu:DB 253 Kategória:IHC-P
Dokumenty:Datasheet

Informácie pre predaj

Katalógové číslo Objem Poznámka
DB 253-1 1 ml
DB 253-0.5 500 μl
DB 253-0.2 200 μl
DB 253-0.1 100 μl
DB 253-RTU-7 7 ml
DB 253-RTU-15 15 ml

Technické informácie

Klon

R15-A

Pufor

20 mM Tris-HCl, pH 8.0

Stabilizér

20 mg/ml BSA

Číslo proteínu

P42771

Prezervatív

0.05% NaN3

Špecificita

ľudský antigén

Imunogén

Ľudský p16 proteín

Aplikácia

IHC-P, riedenie 1:100

Galéria

DB-253_V1a