Anti-mdm2

Králičia klonálna protilátka

Kód produktu:DB 255 Kategória:IHC-P
Dokumenty:Datasheet
 

Informácie pre predaj

Katalógové číslo Objem Poznámka
DB 255-0.1 100 μl
DB 255-0.2 200 μl
DB 255-0.5 500 μl
DB 255-1 1 ml
DB 255-RTU-7 7 ml protilátka pripravená na použitie
DB 255-RTU-15 15 ml protilátka pripravená na použitie

Technické informácie

Klon

E22-L

Pufor

20 mM Tris-HCl, pH 8.0

Stabilizér

20 mg/ml BSA

Číslo proteínu

Q00987

Prezervatív

0.05% NaN3

Špecificita

ľudský antigén

Imunogén

Peptid odvodený z oblasti nachádzajúcej sa blízko N - terminálnej sekvencie ľudského mdm2. Protilátka rozpoznáva epitop umiestnený medzi Gly132 - Ser149.

Aplikácia

IHC-P, riedenie 1:100 - 1:200
 

Galéria

DB-255-obr-A DB-255-obr-B