Help Ukraine

Spoločnosť DB Biotech vyjadruje solidaritu so všetkými ľuďmi na Ukrajine, ktorí sú zasiahnutí prebiehajúcou vojenskou inváziou. V rámci našej aktivity smerujúcej k pomoci ukrajinským vedeckým pracovníkom sa aj DB Biotech pripája k výzve Veda pre Ukrajinu (@Sci_for_Ukraine). Sme pripravení prijať do nášho tímu experta v oblasti bioinformatiky a/alebo AI v oblasti biotechnológii.

Viac informácii v priloženom odkaze:

https://www.slord.sk/odporucame/slovenska-akademicka-a-vyskumna-komunita-podava-pomocnu-ruku-ukrajine/

Prosím kontaktujte priamo info@dbbiotech.com

**************************************************************

DB Biotech expresses its solidarity with all the people in Ukraine who are affected by the ongoing military invasion. As part of our activities aimed at helping Ukrainian researchers, DB Biotech is also joining the Science for Ukraine call (@Sci_for_Ukraine). We are ready to welcome an expert in bioinformatics and/or AI in biotechnology in our team

More information is in the attached link:

https://www.slord.sk/aktuality/slovak-academic-and-research-community-lends-a-helping-hand-to-ukraine/?lang=en

Please contact info@dbbiotech.com directly
 

Back