Anti-PD-L1

Králičia klonálna protilátka

Kód produktu:DB 241 Kategória:IHC-P
Dokumenty:Datasheet

Informácie pre predaj

Katalógové číslo Objem Poznámka
DB 241-1 1 ml
DB 241-0.5 500 μl
DB 241-0.2 200 μl
DB 241-0.1 100 μl
DB 241- RTU-7 7 ml pripravená na použitie
DB 241- RTU-15 15 ml pripravená na použitie

Technické informácie

Klon

Y19-I

Pufor

20 mM Tris-HCl, pH 8.0

Stabilizér

20 mg/ml BSA

Číslo proteínu

Q9NZQ7

Prezervatív

0.05% NaN3

Špecificita

ľudský antigén

Imunogén

Peptid derivovaný z internej oblasti ľudského PD-L1 proteínu

Aplikácia

IHC-P, riedenie 1:100 - 1:200

Galéria

DB-241_v1a