Anti - BRAF V600-E mutation

Králičia klonálna protilátka

Kód produktu:DB 187 Kategória:IHC-P
Dokumenty:Datasheet
 

Informácie pre predaj

Katalógové číslo Objem Poznámka
DB 187-0.1 100 μl
DB 187-0.2 200 μl
DB 187-0.5 500 μl
DB 187-1 1 ml
DB 187-RTU-7 7 ml protilátka pripravená na použitie
DB 187-RTU-15 15 ml protilátka pripravená na použitie

Technické informácie

Klon

V22-E

Pufor

20 mM Tris-HCl, pH 8.0

Stabilizér

20 mg/ml BSA

Číslo proteínu

P15056 (ľudský antigén), P28028 (myš), F1M9C3 (potkan)

Prezervatív

0.05% NaN3

Špecificita

ľudský, myšací a potkaní antigén

Imunogén

Peptid zodpovedá V600-E mutácii ľudského BRAF (V637-E myšaciemu alebo potkaniemu BRAF)

Aplikácia

IHC-P, riedenie 1:100 - 1:200

Galéria

DB-187-A DB-187-B