Anti - BRAF V600-E mutation

Králičia klonálna protilátka

Kód produktu:DB 155 Kategória:IHC-P
Dokumenty:Datasheet
 

Informácie pre predaj

Katalógové číslo Objem Poznámka
DB 155-0.1 100 μl
DB 155-0.2 200 μl
DB 155-0.5 500 μl
DB 155-1 1 ml
DB 155-RTU-7 7 ml protilátka pripravená na použitie
DB 155-RTU-15 15 ml protilátka pripravená na použitie

Technické informácie

Klon

B16-U

Pufor

20 mM Tris-HCl, pH 8.0

Stabilizér

20 mg/ml BSA

Číslo proteínu

P15056 (ľudský antigén), P28028 (myš),F1M9C3 (potkan)

Prezervatív

0.05% NaN3

Špecificita

ľudský, myšací a potkaní antigén

Imunogén

Peptid zodpovedá V600-E mutácii ľudského BRAF (V637-E myšaciemu alebo potkaniemu BRAF)

Aplikácia

IHC-P, riedenie 1:100 - 1:200

Galéria

DB-155-A DB-155-B