Anti – PSA (Prostate-specific antigen)

Králičia klonálna protilátka

Kód produktu:DB 254 Kategória:IHC-P
Dokumenty:Datasheet
 

Informácie pre predaj

Katalógové číslo Objem Poznámka
DB 254-0.1 100 μl
DB 254-0.2 200 μl
DB 254-0.5 500 μl
DB 254-1 1 ml
DB 254-RTU-7 7 ml protilátka pripravená na použitie
DB 254-RTU-15 15 ml protilátka pripravená na použitie

Technické informácie

Klon

L15-V

Pufor

20 mM Tris-HCl, pH 8.0

Stabilizér

20 mg/ml BSA

Číslo proteínu

P07288

Prezervatív

0.05% NaN3

Špecificita

ľudský, myšací a potkaní antigen

Imunogén

Peptid odvodený od N-terminálnej sekvencie ľudského PSA. Protilátka rozpoznáva epitop medzi Arg77 – Gln 88

Aplikácia

IHC-P, riedenie 1:100 - 1:200

Galéria

DB-254-A DB-254-B