Stanovisko spoločnosti DB Biotech, a. s. k medializovaným informáciám

Spoločnosť DB Biotech, a. s. sa stala predmetom medializácie informácií o výrobe testov na koronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19/2019-nCov RT-PCR Kit).

Chápeme, že téma je v týchto dňoch „horúca“ a zaujímavá pre novinárov i širokú verejnosť, v tejto fáze sa však od akýchkoľvek informácií v médiách dištancujeme a žiadame, aby spoločnosť DB Biotech, a. s. nebola vťahovaná do diskusií s politickým podtónom.

Sústavne pracujeme na novej, revolučnej metóde testovania, spočívajúcej v identifikácii špecifického proteínu COVID-19 už v latentnom štádiu nákazy, o čom sme informovali kompetentné osoby. Proteomický prístup pri diagnostike otvára veľký potenciál pre molekulárnu terapiu koronavírusových ochorení, bez vedľajších účinkov. Nateraz máme v ponuke RT-PCR COVID-19 test, ktorý na báze identifikácie vírusovej RNA určí presne prítomnosť vírusu v organizme do 3 hodín. 

Našu prácu berieme veľmi zodpovedne a vážne a vzhľadom na naliehavosť potrebných riešení sa tým zaoberáme ďalej. Prioritne ponúkame testy našej výroby pre slovenský trh, nebránime sa pomôcť aj ďalším krajinám. Akonáhle to bude aktuálne, poskytneme informácie v spolupráci so zodpovednými úradmi aj širokej verejnosti.

Ďakujeme za pochopenie.

Vedenie spoločnosti DB Biotech, a.s.

DB Biotech, a.s.
Popradská 80
040 11 Košice